Schola Hiemalis Latinitatis Vivae Wratislaviensis MMXV

[LA] Omnes fautores cultoresque linguae Latinae imo ex corde invitamus ad Scholam Hiemalem Latinitatis Vivae Wratislaviensem participandam, quae diebus 16-21 mensis Martii a.D. MMXV in aedibus Instituti Studiorum Classicorum, Mediterraneorum Orientaliumque Universitatis Wratislaviensis habebitur Caecilia Koch, Paulo Pezzuolo et Martino Loch docentibus. Hoc anno Paulus Pezzuolo quoque vivum sermonem Graecum docebit!Pro scholae participatione stips solvenda est: studiosis Universitatis Wratislaviensis nulla, ceteris Polonis 30 Aureorum (PLN), peregrinis autem 15 Euronum. De pernoctationibus cibisque participes ipsi curare debent.

Qui scholae interesse velint, nomina dent moderatoribus usque ad diem 8 m. Martii MMXV via electronica: schola.wratislaviensis@gmail.com

————————–————————–————————

[PL] Wszystkich miłośników języka łacińskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we Wrocławskich Warsztatach Łaciny Żywej, które odbędą się w dniach 16-21 marca 2015 roku w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajęcia poprowadzą: Cecilie Koch, wiceprezes Latinitati Vivae Provehendae Associatio (L.V.P.A.), Paolo Pezzuolo ze Scuola Normale Superiore di Pisa oraz Marcin Loch, doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego udział w zajęciach jest bezpłatny. Koszt warsztatów dla pozostałych uczestników z Polski wynosi 30 zł, dla gości z zagranicy – 15 euro. Uczestnicy zapewniają sobie nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Zgłoszenia są przyjmowane do 8 marca 2015 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: schola.wratislaviensis@gmail.com.

————————–————————–————————–

Moderatores/Organizatorzy:

Alla Brzozowska
Gabriela Gajda
Anna Rogowska
Zdislaus Koczarski

Schola instituitur sub auspiciis/Warsztaty współorganizują i wspierają:

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
Polskie Towarzystwo Filologiczne
Latinitati Vivae Provehendae Associationis e.V.
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr.

 

A propos Elen Buzaré

Elen Buzaré est actuellement chargée de comptes entreprises dans un cabinet de courtage d'assurance à Lyon et spécialisée en responsabilité civile. Elle apprend le latin en autodidacte avec la méthode Lingua Latina per se Illustrata (LLPSI) de Hans Orberg et l'appui d' étudiants de l'ENS Lyon. Elle a créé un groupe de discussion Yahoo qui a pour objectif de mieux faire connaitre cette méthode: http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/methode-orberg/info

Laisser un commentaire

X